Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” /2 работни места/, отдел ИОМД, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09 - 655/17.05.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Ренета Стефанова Кръстанова
  2. Галина Петрова Дамянова
  3. Мадлена Петкова Камбурова
  4. Елена Иванова Митрева
  5. Диана Тончева Шекерлийска
  6. Ралица Стоилова Войнова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 23.06.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 23.06.2016 г. в 14.00 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 23.06.2016 г. от 14.15 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Мирослав Христов Братоев
Основание за недопускане
Чл.20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

2. Диана Боянова Вучкова-Стоилова
Основание за недопускане
Чл.20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам