Съдържание

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2017/2018 година, както следва:

1. Преподавател по български език и литература в Български теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, Румъния;
2. Преподавател по български народни танци в Болградската гимназия  „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна;
3. Преподавател по български народни танци в Средно общообразователно училище
I-III степен, с. Евгеновка, Тарутински район, Одеска област, Украйна.

Повече информация

В срок до 16 октомври 2017 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за лектори по български език, литература и култура за академичната 2017-2018 година в чуждестранни университети

Повече информация

Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Краен срок за подаване на документите: 12 септември (вторник) 2017 г.

Резултати от конкурса на лектори по български език, литература и култура в чуждестранните университети за академичната 2017-2018 година

КОНКУРС за преподаватели по български народни танци сред българските общности зад граница за учебната 2017/2018 година

РЕЗУЛТАТ: На проведения от МОН конкурс за преподавател по български народни танци в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна, съгласно чл. 8 от ПМС № 103/1993 г. за учебната 2017/2018 година е класиран Лилян Данчев.

В срок до 14 септември 2017 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката.

КОНКУРС за преподавател по български език и литература в Български теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, Румъния за учебната 2017/2018 година

Повече информация

В срок до 30 август 2017 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2017/2018 година

Резултати от проведения конкурс за преподаватели в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна

В срок до 8 август 2017 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и наука или могат да ги изпратят по пощата не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Министерството на образованието и науката обявява свободни места за учебната 2017/2018 година за учители по история и цивилизации, по биология и химия, по математика и по изобразително изкуство в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в срок до 4 август вкл. /10 работни дни от публикуването на обявата/.

Обява за свободни места в Българско средно училище „Д-р Петър Берон” – гр. Прага, Чешка република

Повече информация

Срок за подаване на документи - 2 август 2017 г.

КОНКУРС за лектори по български език, литература и култура за академичната 2017-2018 година

Повече информация

Краен срок за подаване на документите: 14 юни (сряда) 2017 г. Документи с пощенско клеймо 14 юни, но получени след 16 юни, няма да бъдат разглеждани.

Резултати от конкурса на лектори по български език, литература и култура в чуждестранните университети за академичната 2017-2018 година

Стипендии за обучение в Словакия

Повече информация

Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендия е 30 април 2017 г., 16.00 ч. централноевропейско време.

КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2017/2018 година

Повече информация

В срок до 6 април 2017 г. включително кандидатите представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката

Резултати от проведения конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2017/2018 година, които МОН командирова на основание чл. 8 от ПМС № 103/1993 г.

Възможности за български граждани, преподаватели във висши училища, за осъществяване на преподавателска дейност във висши училища в Доминиканската република

Повече информация

Eжегодни награди „Принцесата на Астуриас“

Повече информация

Срокът за представяне на кандидатурите е 30 март 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ за стипендии за обучение и специализация в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2017-2018 година

Повече информация

Държавната агенция за развитие на образованието на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипендии за обучение на български граждани

Държавната агенция за развитие на образованието на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипендии за обучение и научни изследвания, както и за участие в летни семинари, в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2017-2018 година.

Списък с училищата за 2017 г., в които ще се организират семинари ще бъде публикуван на интернет страницата на Държавната агенция за образователно развитие http://www.viaa.gov.lv/scholarships в края на м. февруари 2017 година. Срокът за подаване на документи за кандидатстване е 1 март – 4 май 2017 година.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА

КОНКУРС за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република.

Стипендиите са предоставени за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища за учебната 2017-2018 година.

Повече информация

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А до 7 март 2017 г.

КОНКУРС за лектор по български език, литература и култура за академичната 2016/2017 година в Одеския университет „И. И. Мечников“, гр. Одеса, Република Украйна

Краен срок за подаване на документите: 16 февруари 2017 г. (четвъртък).
Кандидатури, получени след 17 февруари 2017 г., независимо от датата на пощенското клеймо за изпращане, няма да бъдат разглеждани.

Покана за кандидатстване за стипендии в Хановерския институт за философски изследвания

Повече информация

Документите за кандидатстване се изпращат най-късно до 15 март 2017, 12:00 Централноевропейско време.

ИНФОРМАЦИЯ за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международна фондация „Мацумае”

Повече информация

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация "Мацумае" до 31 август 2017 г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2017-2018 година

Срокове за кандидатстване съгласно конкурса

Информация във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Повече информация

Информационният регистър е на адрес http://iropk.mon.bg и ще бъде активен от 01.11.2016 г.

Подаването на документите се извършва на хартиен носител и на флаш-памет всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа от 01 до 15 ноември 2016 г. в сградата на Министерството на образованието и науката.

Стипендии за обучение в Германия на Германската служба за академичен обмен (DAAD)

Повече информация

Конкурс за преподавател по български език и литература в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, гр. Тараклия, Република Молдова, за учебната 2016 – 2017 година

На проведения на 16.09.2016 г. конкурс за преподавател по български език и литература в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, гр. Тараклия, Република Молдова, съгласно чл. 8 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2016/2017 г. беше класирана д-р Калина Велчева Галунова.

В срок до 7 септември 2016 г. включително кандидатите трябва да представят документите в деловодството на Министерството на образованието и науката.

КОНКУРС за лектори по български език, литература и култура за академичната 2016/2017 година в следните чуждестранни университети:

1. Одески университет „И. И. Мечников“, гр. Одеса, Република Украйна
2. Държавен университет „Ориентале“, гр. Неапол, Италия

Краен срок за подаване на документите: 23 август 2016 г. (вторник).
Кандидатури, получени след 25 август 2016 г., независимо от датата на пощенското клеймо за изпращане няма, да бъдат разглеждани.

КОНКУРС за преподавател по български език и литература в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, гр. Тараклия, Република Молдова, за учебната 2016/2017 година

В срок до 12 август 2016 г. включително кандидатите трябва да представят документите в деловодството на Министерството на образованието и науката

Повече информация

Стипендии за изследователска работа

Повече информация

Документите се подават  онлайн в срок до 15 юли 2016 година.

ИНФОРМАЦИЯ за обучение на български граждани в Руската федерация

Повече информация

Крайният срок за изпращане на документи и формуляри за участие в конкурса е 15 юни 2016  г.

КОНКУРС за лектори по български език, литература и култура за академичната 2016/2017 година в чуждестранни университети

Краен срок за подаване на документите: 17 юни (петък) 2016 г.

Кандидатури, получени след 21 юни 2016 г., независимо от датата на пощенското клеймо за изпращане няма да бъдат разглеждани.

КОНКУРС за преподавател по български език и литература в Първо СОУ „Атанас Стоев“, с. Паркани, Република Молдова, за учебната 2016/2017 година

В срок до 10 юни 2016 г. включително кандидатите трябва да представят своите документи в деловодството на Министерството на образованието и науката

Kонкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2016/2017 година

В срок до 15 април 2016 г. включително кандидатите трябва да представят своите документи в деловодството на Министерството на образованието и науката

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати в рамките на Програмата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република за периода 2015-2020 година

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 7 април 2016 г. включително.

Национална програма на Република Естония за предоставяне на стипендии за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал за академичната 2016/2017 година

Повече информация

Крайният срок за подаване на кандидатури за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал е 31 март 2016 г., а за летни или зимни училища е 15 април 2016 г.

Министерството на образованието и науката набира независими експерти съгласно чл. 7 от  Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища, научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.)

Повече информация

Крайният срок за подаване на документите е 11.04.2016 г.

Документите се подават в деловодството на МОН,  бул. „ Княз Дондуков“ 2А, дирекция „Наука“ и по електронна поща на следните адреси: d.lesseva@mon.bg и i.dimanachka@mon.bg.

The Ministry of Education and Science is recruiting independent experts pursuant to the Regulations’ Art 7

More

The deadline to file application documents is 11.04.2016.

Documents have to be submitted to the registry office of the Ministry of Education and Science, 1000 Sofia, 2A, Knyaz Dondukov Blvd., the "Sciencе Directorate "  and to  the following e-mails: d.lesseva@mon.bg and i.dimanachka@mon.bg.

Национална стипендиантска програма на Словакия в подкрепа на мобилността на студенти, докторанти и преподаватели за летния семестър на 2016/2017 година

Повече информация

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2016 г. Молбите се подават онлайн на адрес: www.scholarship.sk.

Държавната агенция за развитие на образованието на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипендии за обучение на български граждани

Повече информация

Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурсите за обучение и научни изследвания е 1 април 2016 г., а за летните семинари - 4 май 2016 година.

Програма на Фландрия за международен научен обмен ПЕГАС

Повече информация

Срокът за кандидатстване е 1 май 2016 г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Програмата за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между Правителството на  Република България и Правителството на Ислямска Република Иран

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А до 18 март 2016 г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република. Стипендиите са предоставени за обучение на български студенти и докторанти, и за едногодишни специализации в китайски държавни висши училища от учебната 2016-2017 година

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А до 7 март 2016 г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати от Правителството на Китайската народна република на основание Дванайсетте китайски мерки за задълбочаване на сътрудничеството със страните от Централна и Източна Европа. Стипендиите са предоставени за обучение на български студенти и докторанти, и за едногодишни специализации в китайски държавни висши училища от учебната 2016-2017 година

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А до 7 март 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИИ, ОТПУСНАТИ ПО ПРОГРАМА „EUGEN IONESCU” НА AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

Повече информация

Крайният срок за получаване заявленията е 17 януари 2016 г.

Информация за възможност за обучение на български граждани в Република Корея

Конкурси за стипендии в САЩ през учебната 2017-2018 година

Обява

Повече информация: www.fulbright.bg

Краен срок за подаване на документи за стипендии "Фулбрайт": 9 май 2016 г.
Краен срок за подаване на документи за стипендия "Хюбърт Хъмфри": 1 септември 2016 г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2016-2017 година

Срокове за кандидатстване съгласно конкурса

Национална стипендиантска програма на Словашката република за стипендии за обучение и специализация в словашките университети и изследователски центрове през академичната 2016/2017 година

Повече информация

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документ за участие в програмите по електронен път - on-line на http://www.scholarships.sk в срок до 16.00 часа на 31.10.2015 г. за кандидатите за обучение през летния семестър на учебнатa 2015/2016 година, а за обучение през академичната 2016/2017 година, в срок до 30.04.2016 г.

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2016/2017 година

Повече информация

Документите за кандидатстване се подават от 1 до 15 ноември 2015 г.  в Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий".

Стипендии на Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

Повече информация

Срок за кандидатстване - 15.11.2015 г.

Конкурс за длъжността „начален учител” за учебната 2015/2016 година в Българското средно общообразователно училище „Христо Ботев” – гр. Братислава, Република Словакия

Повече информация

Краен срок за подаване на документите: 23 юли 2015 г. включително.

Конкурс за три стипендии с продължителност от 12 месеца всяка, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за учебната 2015-2016 година на основание на Програмата за сътрудничество в областта на образованието, културата и спорта между правителствата на двете страни

Повече информация

Документите се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" 2А, до 11 август 2015 г. включително.

Проведен е конкурс за преподавател по история на българския народ в Болградската гимназия “Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна, съгласно чл. 8 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2015/2016 година.

  • За обявеното място Комисията по подбор на преподаватели за българските общности зад граница е класирала Петър Христов Машков.

Конкурс за преподавател по история на българския народ в Болградската гиманзия "Г.С.Раковски", гр. Болгард, Одеска област, Украйна за учебната 2015/2016 година

Повече информация

Срок до 20 юли 2015 г.

КОНКУРС за лектори по български език, литература и култура за академичната 2015/2016 година в следните чуждестранни университети

Краен срок за подаване на документите: 12 юни (петък) 2015 г.

КОНКУРС за преподавател по история на българския народ и български език и литература в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна

В срок до 08 юни 2015 г. включително кандидатите трябва да представят документи в деловодството на Министерството на образованието и науката

21. Национална традиционна изложба на художниците педагози “Велико Търново – 2015“

Повече информация

ОТКРИВАНЕ И РЕГЛАМЕНТ НА НАЦИОНАЛНАТА ТРАДИЦИОННА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИТЕ ПЕДАГОЗИ „ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015“

Повече информация

КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 година

Необходими документи за участие в конкурса се представят в деловодството на Министерството на образованието и науката в срок до 20 април 2015 г. включително.

Резултати от проведения конкурс на 04.05.2015 г. за преподаватели сред българските общности зад граница, съгласно чл. 8 на ПМС № 103/2993 г.

Състезание за разработване на иновативни технологични решения с отворен код за подобряване живота на планетата Земя и Космоса - NASA International Space Apps Challenge

Повече информация

Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работни ателиета по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

Краен срок за изпращане на документите за кандидатстване в МОН: 18.03.2015 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международната фондация „Мацумае“

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация "Мацумае" до 31 август 2015 г. 

Повече информация

Kонкурс за стипендии, отпуснати от Правителството на Китайската народна република на основание Дванайсетте китайски мерки за задълбочаване на сътрудничеството със страните от Централна и Източна Европа

Стипендиите са предоставени за обучение на български студенти и докторанти, както и за едногодишни специализации в китайски държавни висши училища, считано от учебната 2015-2016 година.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А до 6 март 2015 г.

Повече информация

Конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република.

Стипендиите са предоставени за обучение на български студенти и докторанти, и за едногодишни специализации в китайски държавни висши училища от учебната 2015-2016 година.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А до 6 март 2015 г.

Повече информация

Държавната агенцията за образование и развитие на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипедии за обучение

Крайният срок за участие за получаване на Латвийските правителствени стипендии за следване и изследователски посещения е 1 април 2015 г. и за летни училища е 4 май 2015 г.

Повече информация

V ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, ПЕВЦИ, КОМПОЗИТОРИ И ДИРИГЕНТИ ФОНДАЦИЯ „ЙОРДАН  КАМДЖАЛОВ”

Кандидатстване:  1.02.2015 – 15.04.2015

Повече информация

Конкурс за награди за медицински науки Кейо за 2015 г.

Срокът за подаване на предложенията е 10 март 2015 г.

Повече информация

СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНA

Краен срок за подаване на документи: 8 май 2015 г.

BULGARIAN-AMERICAN COMMISSION FOR EDUCATIONAL EXCHANGE
2016 - 2017 FULBRIGHT GRANTS COMPETITION

Deadline for submitting applications for all categories: May 8, 2015 

Възможности за обучения за образователни професионалисти по програма "Песталоци" на Съвета на  Европа за първата половина на 2015 г.

Календар на дейностите по Програма "Песталоци за първата половина на 2015 г.

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar

Насоки за кандидатстване през онлайн регистрационната система на Програма "Песталоци"

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int

ПОКАНА за  включване в лансираните от ЮНЕСКО онлайн публични консултации във връзка с разработването на индикатори по новите образователни цели, включени в глобалната рамка на развитието след 2015 г.

Във връзка с разработването на новата глобална рамка за развитие след 2015-та, ЮНЕСКО е в процес на създаване на рамка с индикатори и лансира публични онлайн консултации във всички свои страни – членки.

Отправя се покана към всички заинтересовани страни – министерства, неправителствени организации, учители, изследователи, младежи и др. да се включат със свои коментари и мнения.

Документите, които дават насоки за включване в консултациите можете да намерите на: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/post-2015-education-indicators.aspx?SPSLanguage=EN.

Формулярите с коментари следва да бъдат изпращани на uis.publications@unesco.org.

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ТРИМА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЯПОНИЯ, предоставена от Японското общество за подпомагане на науката (JSPS)

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков” 2А, до 26 януари 2015 г. включително.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2015-2016 година

Срок за кандидатстване: съгласно съответния конкурс
 

Конкурс за преподавател по методика на преподаването на български език и литература в гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна

Срок за подаване на документите: 13 ноември 2014 г. включително.

Обява за свободно място за длъжността „учител” по английски език за учебната 2014/2015 година в Българското средно общообразователно училище „Христо Ботев” – гр. Братислава, Словашка република

Краен срок за подаване на документите: 18 септември 2014 година включително.

КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРСКИЯ ТЕОРЕТИЧЕН ЛИЦЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГР. КИШИНЕВ, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Обява

Формуляр за кандидатстване

Срок за подаване на документите до  10 септември 2014 г. включително.

КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ГР. БЕРДЯНСК И ГР. БИЛА ЦЕРКВА, УКРАЙНА

Срок за подаване на документите 29 август 2014 г. включително.

Обява за свободни места за длъжността "учител" за учебната 2014/15 година в българските държавни училища в чужбина

Повече информация

Краен срок за подаване на документите: 7 август 2014 година включително.
 

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТСКИ/ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2014-2015 година

Повече информация

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в срок най-късно до 16 юни 2014 г.

КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 година

Необходими документи за участие в конкурса се представят в деловодството на Министерството на образованието и науката в срок до 10 май 2014 г. включително.

Информация за работен семинар по проект „Collaborative Community Approach to Migrant Education”

Краен срок за подаване на документи от кандидатите към  МОН: 16.04.2014

Повече информация

Информация за работен семинар по проект “Empowering Language networks" (LACS)

Краен срок за подаване на документи от кандидатите към  МОН: 16.04.2014 г.

Повече информация

Конкурс за стипендии, отпуснати в рамките на Програмата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Словашката република

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 25 април 2014 г. включително.

Повече информация

Федерация Валония-Брюксел отпуска стипендии за научна работа

Крайната дата за кандидатстване за Beware Fellowships Industry е 31 март 2014 г., а за  Beware Fellowships Academia – 30 април 2014 г.

Повече информация

Конкурс за стипендии за обучение във висши училища и научни организации на Република Латвия и за участие в летни семинари за учебната 2014-2015 година.

Документи за участие се изпращат самостоятелно до 1 май 2014 г.

Повече информация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ „ГРУЗИНСКИ РЪКОПИСИ" В ПЕРИОДА 15-24 ЮЛИ 2014 Г. В ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Срокът за кандидатстване е 14 юни 2014 г.

Повече информация

Конкурс за стипендии за изучаване на литовски език и култура в летни курсове във висши училища и научни организации на Република Литва за учебната 2014-2015 година

Документи за участие се изпращат самостоятелно до 1 април 2014 г.

Повече информация

Koнкурс за стипендии, отпуснати от Република Гърция в рамките на Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за периода 2012-2014 г.

Повече информация

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 31 март 2014 г. включително.

Краен срок за подаване на документите: 10 март 2014 г. (понеделник)

КОНКУРС за подбор на трима български граждани за специализация в Япония

Срок за подаване на документи: 11 март 2014 г. включително

Повече информация

Конкурси за номиниране на български участници в обученията за образователни професионалисти по програма „Песталоци“ на Съвета на Европа за първата половина на 2014 г.

Срок за подаване на документи: според сроковете на Програма "Песталоци"

Повече информация

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

Срок за подаване на документи: 28.02.2014

Повече информация

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

Срок за подаване на документи: 10.02.2014

„ECML publications for plurilingual and intercultural education in use” (PIU) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Повече информация

КУРСОВЕ по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество /Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC/ за финансовата 2013-2014 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за участие в Националната стипендиантска програма на Словашката република за академичната 2013-2014 година

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за кандидатстване за стипендии за специализация или научен престой, отпускани чрез Словашката академична информационна агенция и предназначени за чуждестранни студенти, докторанти, преподаватели и изследователи във висши училища и научни организации

Повече информация

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам