Съдържание

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В АТИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ“

Атинският университет предлага възможност за обучение в магистърска програма на английски език по специалността „Счетоводство и финанси“. Общата стойност на обучението в рамките на следването и пребиваването през периода на обучение може да бъде покрита чрез получаване на стипендия от Гръцката фондация за държавни стипендии или от  Фондация „Онасис“, която също предоставя 35 стипендии на годишна база.

За да могат кандидатите да се възползват от тези възможности на финансиране е  необходимо е първо да бъдат приети в магистърската програма на Университета по икономика и бизнес.

Пълната информация относно предоставяната програма по специалността „Счетоводство и Финанси“ може да бъде намерена на следния уеб адрес: www.postgraduate-accfin.aueb.gr.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам