Съдържание

Национална програма на Република Естония за предоставяне на стипендии за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал за академичната 2016/2017 година

Отворена за кандидатстване е Национална програма на Република Естония за предоставяне на стипендии за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал за академичната 2016/2017 г. Молбите за подаване на кандидатури се подават електронно или по пощата.

Крайният срок за подаване на кандидатури за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал е 31 март 2016 г., а за летни или зимни училища е 15 април 2016 г.

Размерът на стипендиите е:

  • 350 € на месец за студенти;
  • 422 € на месец за докторанти и изследователи;
  • 45 € на ден за краткосрочни посещения за изследователи;
  • До 500 € месечно за летни или зимни училища от таксата за курсовете и 25 € на ден за настаняване за период от максимум 28 дни.

Цялата информация за програмата може да се намери на адреси:
http://www.studyinestonia.ee/scholarships
http://archimedes.ee/stimpendinmid/en/valisriikide-stipemdiumid

Лице за контакт: г-н Сандер Кирсел, Фондация „Архимедес", ел. поща: sander.kirsel@archimedes.ee. тел. +372 999 397.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам