Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-1861/18.12.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

1) Допуска до конкурс кандидатите:

  1. Любимка Георгиева Дамянова
  2. Аделина Симеонова Лозанова - Стефанова
  3. Лазар Стефанов Петров
  4. Любомир Йорданов Димитров
  5. Вера Любомирова Иванова
  6. Невена Стефанова Цачева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 02.02.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 02.02.2016 г. в 14.00  часа в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 02.02.2016 г. от 14.10 часа в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

2) Не допуска до конкурс кандидатите:

Мариана Милчева Асенова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  - Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит или IIІ младши ранг

Радослав Христов Кръстев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  - Представените документи не удостоверяват изискваното съгласно обявлението владеене на английски език на ниво не по-ниско от С1 от Общата европейска езикова рамка

Албена Павлинова Ангелова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  - Представените документи не удостоверяват изискваното съгласно обявлението владеене на английски език на ниво не по-ниско от С1 от Общата европейска езикова рамка

Даниела Георгиева Чирийска
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  - Представените документи не удостоверяват изискваното съгласно обявлението владеене на английски език на ниво не по-ниско от С1 от Общата европейска езикова рамка

Петя Димитрова Йончева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  - Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит или III младши ранг, както и владеене на английски език на ниво не по-ниско от С1 от Общата европейска езикова рамка

Деница Божилова Стоилова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  - Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит или III младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам