Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в отдел „Учене през целия живот”,
дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”, Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1690/18.11.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Цветелина Милчева Николова
 2. Соня Тонева  Връбчева
 3. Мирослав Христов Братоев
 4. Блага Аспарухова Христова
 5. Мария Миткова Савова
 6. Елена Георгиева Грънчарова
 7. Красимир Апостолов Кръстенов
 8. Станимир Колев  Колев
 9. Ива Кирилова Николова
 10. Десислава Райкова Джурова-Алексиева
 11. Силвия Валентинова Аспарухова
 12. Тодор Станчев Минков
 13. Екатерина Димитрова Доцева
 14. Силвия Николаева Тонева
 15. Пламен Христов Апостолов
 16. Цветанка Владимирова Дишлийска
 17. Мариана Милчева Асенова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 15.12.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Български институт по метрология, гр. София, бул. „Г.М. Димитров” № 52 Б.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 15.12.2015 г. в 15.00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Български институт по метрология, гр. София, бул. „Г.М. Димитров” № 52 Б.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 15.12.2015 г. от 15.20 часа в залата на VІІ етаж, в сградата на Български институт по метрология, гр. София, бул. „Г.М. Димитров” № 52 Б.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Нина Александрова Тодорова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 2 години в областта на образованието и обучението и притежаван минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

2. Стелиана Мирославова Василева 
Основание за недопускане   
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 2 години в областта на образованието и обучението и притежаван минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

3. Иванка Стоилова Бахарова    
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 2 години в областта на образованието и обучението и притежаван минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

4. Весела Николаева Илчева    
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 2 години в областта на образованието и обучението и притежаван минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

5. Тони Иванов Николов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 2 години в областта на образованието и обучението и притежаван минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

6. Христина Недкова Вътева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 2 години в областта на образованието и обучението и притежаван минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

7. Милица Руменова Асенова    
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 2 години в областта на образованието и обучението и притежаван минимален ІV младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам