Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Държавна собственост”,
дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерството на образованието и науката
 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1676/13.11.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Васил Димитров Сотиров
 2. Христо Георгиев Талев
 3. Розалин Милифонов Станев
 4. Искра Иванова Кушева
 5. Деница Стефанова Балабанова
 6. Пламен Богданов Михайлов
 7. Калина Валериева Христова
 8. Татяна Николова Малджанска
 9. Ивелина Койчева Андонова
 10. Моника Павлова Андреева
 11. Нина Илиева Маркова
 12. Димитър Кирилов Попов
 13. Весела Димитрова Карадимитрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 07.12.2015 г. в 10.00  часа за решаване на тест в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.12.2015 г. в 14.00 часа, в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 07.12.2015 г. от 14.30 часа в кабинет 538 на V етаж, в сградата на Министерството на образованието науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Христина Недкова Вътева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители -  представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на придобито висше образование от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, област „Технически науки“, необходимо за заемане на длъжността съгласно т.1.2 от обявлението

2. Роберта Георгиева Георгиева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители -  представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на придобито висше образование от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, област „Технически науки“, необходимо за заемане на длъжността съгласно т.1.2 от обявлението

3. Виолета Драганова Медарова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители -  представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на придобито висше образование от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, област „Технически науки“, необходимо за заемане на длъжността съгласно т.1.2 от обявлението

4. Мирослава Петрова Митева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители -  представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на придобито висше образование от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, област „Технически науки“, необходимо за заемане на длъжността съгласно т.1.2 от обявлението

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам