Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение ” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1622/30.10.2015  г. на министъра на
образованието и науката реши::

І. Допуска до конкурс  кандидата:

  1. Елка Милотинова Пастухова

Допуснатият кандидат трябва да се яви на 01.12.2015 г. в 11.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатът от решаването на теста ще бъде обявен на кандидата на 01.12.2015 г. в 13.00 часа, в зала на VІІ етаж, сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с допуснатия кандидат ще се проведе на 01.12.2015 г. от 13.10 часа в залата на VІІ етаж, сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати кандидати:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам