Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Пловдив“

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1037/03.08.2015 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Михаил Георгиев Казанджиев
 2. Петър Живков Хаджиничев
 3. Екатерина Тодорова Примова
 4. Красимира Иванова Димитрова-Къдринова
 5. Мария Димитрова Чобанова
 6. Мина Вътева Вътева
 7. Пенчо Илиев Токучев
 8. Елена Иванова Грозданова
 9. Даниела Николова Иванова
 10. Канелия Георгиева Божинова-Славчева
 11. Катя Спасова Кръстева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 07.09.2015 г. от 10.00 часа за решаване на тест  в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.09.2015 г. от 13.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 07.09.2015 г. от 14.30 часа в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидата

Нина Божидарова Христева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват наличието на минимално изискуемия професионален опит – една година стаж като учител или V младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам