Съдържание

Списък главен експерт в СФМОП, МОН

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“, отдел „Управление на риска и контрол“,  Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

Конкурсната комисия, назначена със Заповед РД 09-1041/03.08.2015г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Милена Фердинандова Григорова
 2. Стефка Георгиева Захариева
 3. Маргарита Витанова Горанова
 4. Капка Иванова Баховска-Стоянова
 5. Веселина Манолова Будинарска-Тюфекчиева
 6. Людмила Преславова Петрова
 7. Ралица Димитрова Стефанова
 8. Маргарита Борисова Божилова
 9. Диана Иванова Минчева-Додова
 10. Мариана Милчева Асенова
 11. Цветомира Стоянова Маринова
 12. Юлиана Георгиева Палазова
 13. Ваня Владимирова Бояджиева-Попова
 14. Иванка Господинова Вангелова
 15. Минка Атанасова Гичева-Ганева
 16. Цветомир Янков Цанев
 17. Биляна Дакова Йорданова
 18. Любомир Йорданов Димитров
 19. Даниела Велкова Стоянова
 20. Татяна Георгиева Атанасова
 21. Мирослава Ангелова Пелева
 22. Веселина Костадинова Велчева
 23. Лиляна Валериева Панкова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 08.09.2015 г. в 10,00 часа за решаване на тест в зала на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков“ № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 08.09.2015 г. от 13,30 часа, в зала на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. Княз Дондуков“ № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 08.09.2015 г. от 13,45 часа, в  зала на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. Княз Дондуков“ № 2 А.

ІІ. Няма недопуснати кандидати

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам