Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт”
в дирекция „Канцелария и административно обслужване“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД09-1051/06.08.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати

 1. Елвира Тошкова Николова
 2. Величка Иванова Иванова
 3. Емил Лозков Симеонов
 4. Светла Севдалинова Стойчева
 5. Станислава Димитрова Милчева
 6. Йорданка Иванова Недялкова
 7. Ирена Александрова Кирилова
 8. Гергана Първанова Първанова
 9. Шона Валериева Фотева
 10. Радина Николаева Темелкова
 11. Ани Стоименова Георгиева
 12. Николай Лозанов Горанов
 13. Анелия Стоянова Любенова
 14. Кремена Неделчева Берова
 15. Руслан Тимерфаязович Нургалиев
 16. Мариана Мирчева Асенова
 17. Венера Николова Тодорова
 18. Георги Венциславов Кенаров
 19. Красимира Лозева Братанова
 20. Десислава Сашева Петрова
 21. Лора Красимирова Николаева
 22. Лилия Росенова Недялкова
 23. Христина Христова Петкова
 24. Светозар Александров Стоилов
 25. Дафинка Здравкова Николова
 26. Кристина Христова Николова
 27. Бистра Стефанова Дончева
 28. Боян Валентинов Лятов
 29. Тихомир Спасов Механджийски
 30. Ваня Христова Гаджева
 31. Румяна Христова Найденова
 32. Валя Сашева Данева
 33. Ели Ивова Депина
 34. Маргарита Маркова Парашкевова
 35. Християна Красимирова Ценовска
 36. Мартина Цветкова Георгиева
 37. Лилия Георгиева Телийска
 38. Кристина Василева Обретенова
 39. Гълъбина Руменова Блажева
 40. Петя Стоянова Александрова
 41. Соня Тонева Връбчева
 42. Катя Василева Попова
 43. Яна Сашова Димитрова
 44. Цвета Дончова Илиева
 45. Лазарина Василева Иванова
 46. Никола Лазаров Янчовичин
 47. Десислава Райкова Джурова-Алексиева
 48. Изабела Емилова Стоева
 49. Надежда Пенчева Дянкова-Маринова
 50. Янка Константинова Идакиева
 51. Рени Александрова Василева
 52. Соня Юлиева Евстатиева
 53. Силвия Стефанова Стефанова
 54. Веселин Божидаров Ралчев
 55. Мариана Георгиева Павлова
 56. Веселина Константинова Цветанова
 57. Енка Асенова Андреева
 58. Гергана Николова Димитрова
 59. Десислава Тодорова Апостолова
 60. Екатерина Илиева Велчева
 61. Илияна Борисова Ангелова
 62. Галина Кирилова Ценкова
 63. Владислав Кирилов Пенков
 64. Мария Панкова Панкова
 65. Иво Георгиев Петков
 66. Мариела Иванова Йорданова
 67. Кремена Павлова Маджарова
 68. Весела Георгиева Бакърджиева
 69. Деница Тошкова Тодорова
 70. Пламен Георгиев Сораков
 71. Анелия Илиянова Чокурова
 72. Милена Маркова Илиева
 73. Боряна Бориславова Милушева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 31.08.2015 г. в 10.30 часа за решаване на тест в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) гр. София 1618, ж.к. Овча купел, ул. „Гусла“ 1.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 31.08.2015 г. в 17.00 часа, писмено и лично на ръка, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А, или чрез електронната поща на имейл, посочен от кандидата в подаденото заявление.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 01.09.2015 г. от 10.30 часа, в зала № 3 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Стефка Илиева Тодорова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, или „Хуманитарни науки“, необходима за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2 Допълнителни изисквания.

2. Ани Стефанова Кръстева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, или „Хуманитарни науки“, необходима за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2 Допълнителни изисквания.

3. Людмила Асенова Омарева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, или „Хуманитарни науки“, необходима за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2 Допълнителни изисквания.

4. Силвия Людмилова Кечева-Василева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, или „Хуманитарни науки“, необходима за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2 Допълнителни изисквания.

5. Евтимия Георгиева Зашева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, или „Хуманитарни науки“, необходима за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2 Допълнителни изисквания.

6. Любослава Антонова Андонова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, или „Хуманитарни науки“, необходима за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса – т.1.2 Допълнителни изисквания.

7. Боряна Кирилова Велинова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители – Не е представен документ за придобита минимална образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по…” - т.4.3 от обявлението за конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам