Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт”  в отдел „Външни европейски програми“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1024 от 28.07.2015 г на министъра на образованието и науката, реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Мариана Милчева Асенова
 2. Радина Николаева Темелкова
 3. Росен Тодоров Василев
 4. Марияна Валeнтинова Кръстева - Зяпкова
 5. Доротея Николаева Дичева
 6. Станислава Георгиева Йовчева
 7. Елвира Тошкова Николова
 8. Светла Севдалинова Стойчева
 9. Ралица Веселинова Христова
 10. Станислава Димитрова Милчева
 11. Моника Алберт Цветанова
 12. Боряна Валентинова Хаджиева
 13. Искра Недкова Нейкова
 14. Николета Каменова Кирилова
 15. Калина Стоянова Гроздева
 16. Мартин Анастасов Пеловски
 17. Кремена Неделчева Берова
 18. Лилия Стефанова Маркова
 19. Благовест Бориславов Царски
 20. Митко Бойков Луканов
 21. Христо Николаев Христов
 22. Юлиан Валериев Маслинков
 23. Руслан Тимерфаязович Нургалиев
 24. Женя Енчева Янкова
 25. Таня Боянова Панкова
 26. Дафинка Здравкова Николова
 27. Десислава Сашева Петрова
 28. Лора Красимирова Николаева
 29. Мария Михайлова Спасова
 30. Валентина Иванова Мишева
 31. Боян Валентинов Лятов
 32. Георги Живков Георгиев
 33. Румяна Христова Найденова - Анева
 34. Мария Мариова Стоянова
 35. Щери Андонова Манчева
 36. Лиляна Валериева Панкова
 37. Мартина Цветкова Георгиева
 38. Лилия Георгиева Телийска
 39. Татяна Георгиева Атанасова
 40. Ева Стефанова Балова
 41. Яна Георгиева Якимова
 42. Цвета Дончова Илиева
 43. Яна Сашова Димитрова
 44. Биляна Асенова Качамачкова
 45. Никола Лазаров Янчовичин
 46. Ралица Димитрова Стефанова
 47. Ванина Людмилова Лазарова
 48. Рени Александрова Василева
 49. Виктория Веселинова Илиева
 50. Изабела Емилова Стоева
 51. Даниела Велкова Стоянова
 52. Магдалена Желязкова Пенева
 53. Йоана Красимирова Маринова
 54. Надежда Пенчева Дянкова - Маринова
 55. Цветелина Иванова Пенчева
 56. Биляна Дакова Йорданова
 57. Михаела Емилова Ганчева
 58. Веселин Божидаров Ралиев
 59. Гергана Николова Димитрова
 60. Десислава Тодорова Апостолова
 61. Полина Георгиева Миланова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 02.09.2015 г. в 10.30  часа за решаване на тест в зали 2,3,4 на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 02.09.2015 г. в 16,30 часа в зала на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 03.09.2015 г. от 09.30 часа в зала 4 на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Росен Валентинов Янков   
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Не е представен документ за придобито висше образование минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам