Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт”  в отдел „Външни европейски програми“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1007 от 27.07.2015 г.  на министъра на образованието и науката, реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Катя Евлогиева Еремиева - Лозанова
 2. Росина Георгиева Ширкова
 3. Мартина Владимирова Кобакова
 4. Петя Стоянова Александрова
 5. Пламен Стефанов Славчев
 6. Деница Василева Първанова
 7. Стефка Георгиева Захариева
 8. Пепа Генчева Пешанова
 9. Мариана Милчева Асенова
 10. Донка Пенчева Пенчева
 11. Людмила Здравкова Пеовска
 12. Пенка Тодорова Запрянова
 13. Любомир Йорданов Димитров
 14. Силвия Любославова Лакова
 15. Валентина Иванова Мишева
 16. Петър Дечков Дяков
 17. Надежда Цветанова Джиганска
 18. Биляна Дакова Йорданова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 31.08.2015 г. в 14.00  часа за решаване на тест в зала 2 на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 31.08.2015 г. в 17.00 часа в зала 2 на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 01.09.2015 г. от 10.00  часа в зала 1 на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Господин Димитров Господинов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит 2 години в областта на администрацията и/или образованието и/или работа по проекти и/или работа с международни институции или присъден IV младши ранг

Вера Йорданова Хаджиева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Не е представен документ за признаване в Република България на висшето образование на лицето, придобито от чуждестранни университети в съответствие с изискванията на действащото законодателство   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам