Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт”  в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-736 от 03.06.2015 г на министъра на образованието и науката, реши:

        І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Мариана Милчева Асенова
 2. Никола Михайлов Попов
 3. Антония Атанасова Захариева
 4. Ралица Димитрова Стефанова
 5. Борислав Весков Борисов
 6. Петя Стоянова Александрова
 7. Лиляна Валериева Панкова
 8. Христо Николаев Христов
 9. Костадин Георгиев Думбанов
 10. Росица Апостолова Георгиева
 11. Райна Христова Юрукова
 12. Велислава Александрова Иванова
 13. Ралица Христова Узунска
 14. Анна Иво Лачева
 15. Ирена Александрова Кирилова
 16. Инна Цветанова Борисова
 17. Александър Младенов Соколов
 18. Филип Христов Ненчев
 19. Георги Любомиров Митов
 20. Лазарина Василева Иванова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.07.2015 г. в 10.30 часа за решаване на тест в зала 2 на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 13.07.2015 г. в 15 часа в зала 2 на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 14.07.2015 г. от 10.00 часа в зала 1 на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

           ІІ. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1.Венциела Димитрова Йончева – Иванова

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Не е представен документ, удостоверяващ ниво на владеене А2 от европейската езикова рамка  на минимум един от общопризнатите официални езици на Европейския съюз, освен майчиния

2.Зорница Николова Гъркова

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

3.Диана Розалинова Хубенова

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

4.Даниела Емилова Ганева

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

5.Валентин Василев Василев

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

6.Антония Истаткова Петрова

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

7.Цветелина Пламенова Димитрова – Василева

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

8.Александър Иванов Тодоров

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

9.Светозар Манолов Стоянов

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

10.Пенка Тошкова Стефанова

Основание за недопускане -Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Не е представен документ, удостоверяващ ниво на владеене А2 от европейската езикова рамка  на минимум един от общопризнатите официални езици на Европейския съюз, освен майчиния

11.Росен Тодоров Василев

Основание за недопускане -Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“, както и не е представен документ, удостоверяващ ниво на владеене А2 от европейската езикова рамка  на минимум един от общопризнатите официални езици на Европейския съюз, освен майчиния

12.Любка Величкова Митева

Основание за недопускане -Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

13.Катя Георгиева Андреева

Основание за недопускане -Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

14.Диана Нейкова Нейкова

Основание за недопускане -Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

15.Таня Минкова Петрова

Основание за недопускане -Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“, както и не е представен документ, удостоверяващ ниво на владеене А2 от европейската езикова рамка  на минимум един от общопризнатите официални езици на Европейския съюз, освен майчиния

16.Сибила Костадинова Кусева

Основание за недопускане -Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

17.Жана Рашкова Демирова

Основание за недопускане -Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

18.Тодор Йорданов Кочев

Основание за недопускане -Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление „Икономика“

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам