Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-721 / 02.06.2015 г.  на министъра на образованието и науката, реши:

            І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Юлия Стефанова Янкова
  2. Росица Николаева Даскалова - Узунова
  3. Радост Колева Петрова
  4. Малинка Минчева Кордова
  5. Людмила Николова Сурнева
  6. Румен Феликсов Сираков
  7. Младен Ясенов Бекяров

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 10.07.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 10.07.2015г. в 13.00 часа в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 10.07.2015 г. от 13.10 часа в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

                ІІ. Няма недопуснати кандидати.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам