Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
за длъжността „Старши експерт по анализ на информацията”
в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,
Регионален инспекторат по образованието - Хасково

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-698/27.05.2015  г. на министъра на образованието и науката реши::

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Райна Иванова Жекова
  2. Сузан Бюрхан Али
  3. Петър Димитров Гемеджиев
  4. Веселина Ангелова Бързева
  5. Делчо Маринов Делчев

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 02.07.2015 г. в 10.30 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 02.07.2015 г. в 14.00 часа, сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 02.07.2015 г. от 15.00 часа в зала на VІІ етаж, сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Христина Георгиева Лалева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава минимално изискуемия професионален опит 1 година придобит в областта на информационните технологии и/или в областта на анализа и обработката на информация или V младши ранг

Веселина Петкова Иванова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава минимално изискуемия професионален опит 1 година придобит в областта на информационните технологии и/или в областта на анализа и обработката на информация или V младши ранг

Живка Димова Арнаудова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава минимално изискуемия професионален опит 1 година придобит в областта на информационните технологии и/или в областта на анализа и обработката на информация или V младши ранг

Станимир Стефанов Панайотов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава минимално изискуемия професионален опит 1 година придобит в областта на информационните технологии и/или в областта на анализа и обработката на информация или V младши ранг

Катя Аврамова Колева-Дузова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава минимално изискуемия професионален опит 1 година придобит в областта на информационните технологии и/или в областта на анализа и обработката на информация или V младши ранг

Стефка Христова Стойчева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава минимално изискуемия професионален опит 1 година придобит в областта на информационните технологии и/или в областта на анализа и обработката на информация или V младши ранг

Кремена Георгиева Кондова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава минимално изискуемия професионален опит 1 година придобит в областта на информационните технологии и/или в областта на анализа и обработката на информация или V младши ранг

Валерия Димитрова Катинова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава минимално изискуемия професионален опит 1 година придобит в областта на информационните технологии и/или в областта на анализа и обработката на информация или V младши ранг

Димитър Владимиров Владимиров
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава минимално изискуемия професионален опит 1 година придобит в областта на информационните технологии и/или в областта на анализа и обработката на информация или V младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам