Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен юрисконсулт”
в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,
Регионален инспекторат по образованието - Хасково

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-711/29.05.2015  г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Росица Ангелова Белева
  2. Йовка Асенова Кабова
  3. Катя Аврамова Колева-Дузова
  4. Антон Първанов Пейчев

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 02.07.2015 г. в 10.30 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 02.07.2015 г. в 14.00 часа, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Кандидатите, успешно издържали теста трябва да се явят на 02.07.2015 г. в 14.15 часа, за провеждане на интервюто в залата на VІІ етаж, сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Няма недопуснати кандидати

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам