Съдържание

Държавни зрелостни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, август 2017 г.

Заповед РД09-3750/24.08.2017 г.
за определяне датите за провеждане на ДЗИ по желание през август 2017 г.

Заповед РД09-2390/15.05.2017 г.
за определяне датите за провеждане на ДЗИ по желание през майска сесия 2017 г.

Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.
за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1165/19.08.2016 г.
за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 година

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, май 2017 г.

Обобщената информация е актуална към 28 февруари 2017 г.

В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити в кандидат-студентската кампания 2017 в акредитираните висши училища в Република България.

За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище.

Изпитни материали за Държавни зрелостни изпити

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам