Съдържание

Новини

ИЗЛЕЗЕ ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ОТ МОЛДОВА, АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ

Първото класиране за кандидат-студентите от Македония, кандидатствали по ПМС 228/1997 г., и за кандидат-студентите от българските общности, кандидатствали по ПМС 103/1993 г., вече е публикувано на сайта на МОН.

От 302 кандидати от Република Македония в държавните висши училища на Република България на първо класиране са приети 120 кандидат-студенти.

106 са приетите кандидат-студенти от българска народност, които живеят в български общности в чужбина. От традиционните български общности в Република Молдова за обучение на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ след средно образование за учебната 2017/2018 година на първо класиране са приети 52 кандидат-студенти, от общо 69 кандидатствали.

От общо 52 кандидатствали младежи от Република Албания на първо класиране са приети 44 кандидат-студенти.

Най-много от желаещите да учат у нас са избрали медицина, компютърни науки, икономика, туризъм, транспорт и политически науки. 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам